Werkwijze

Na een telefonische aanmelding waarbij de hulpvraag zal worden besproken, wordt een intakegesprek gepland met de ouder(s)/verzorger(s) en -indien mogelijk- het kind.

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en bespreken we wat Inzowijs voor u en het kind of de jongere kan betekenen. We bepalen samen met u en uw kind wat het einddoel van onze begeleiding is en wat u nodig heeft om dit te behalen.

Na het gesprek ontvangt u een overeenkomst. Als u hiermee akkoord gaat, gaan wij op zoek naar een geschikte begeleider.

Na zes tot acht begeleidingsmomenten vindt er een afstemmingsgesprek plaats (op ons kantoor of bij u thuis). Samen met uw zorgcoördinator en begeleider (en uw kind) gaan we de doelen concretiseren en stellen we een begeleidingsplan op. Dit gezinsplan vormt de basis voor de begeleiding en wordt regelmatig geëvalueerd.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Inzowijs werkt met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit is sinds 1 juli 2013 verplicht voor professionals in de zorg.

Verwijsindex risicojongeren (VIR)

Inzowijs is verplicht om te werken met de verwijsindex (Wet op de Jeugdzorg). De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij uw zoon/dochter. Het doel van de verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt. Wij informeren ouders altijd wanneer wij een signaal afgeven in de verwijsindex.

Hoofdkantoor Leiderdorp

 • Hoofdstraat 1-3
 • 2351 AA
 • Leiderdorp
 • phone071 - 57 686 37

Groepsbegeleiding Leiden

 • Gabriël Metzustraat 4
 • 2316 AJ
 • Leiden
 • phone071 - 73 704 01

Overige regio’s

 • phoneAlkmaar: 06 – 15 41 07 58
 • phoneAmsterdam: 06 – 16 62 77 44
 • phoneHaarlemmermeer: 06 – 43 49 38 32
 • phoneUtrecht: 06 – 22 89 28 35