Haven71

Sinds 2017 werkt Inzowijs nauw samen met de SO-locatie van de Leo Kannerschool in Oegstgeest. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis van ongeveer 4 tot 13 jaar. Wegens het succes van het project 'Haven71' is in overleg met de gemeente besloten in 2018 een tweede pilot te starten op het Leo Kanner College. Benieuwd? Lees er op deze pagina meer over.

De Haven

Een vast team van begeleiders is fulltime op de SO-afdeling van de Leo Kannerschool aanwezig in de zogenoemde Haven. Dit is een plek waar leerlingen begeleiding krijgen en aan persoonlijke doelen werken. Denk aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, emotieregulatie en leren samenwerken. Naast deze korte begeleidingstrajecten staan de Inzowijzers klaar voor ad hoc-ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer een kind overprikkeld, boos of verdrietig is of om een andere reden even rust nodig heeft.

Haven 71

De Wissel

Het Leo Kanner College is een van de VSO-locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep in Leiden. Ook hier hebben alle leerlingen een diagnose in het autismespectrum. Na de zomervakantie van 2018 is een groep van vijf enthousiaste en ervaren begeleiders gestart bij de Wissel. Ondersteuning vindt plaats tijdens leswisselingen, vrije momenten of pauzes waarbij vooral aandacht uitgaat naar het vergroten van de sociale vaardigheden. Ook hier is het mogelijk voor een jongere om zich terug te trekken bij overstimulatie of een boze bui.

Meer informatie

Zowel de school, Inzowijs als de gemeenten in Holland Rijnland zijn erg enthousiast over deze intensieve samenwerking! De begeleiding wordt snel en efficiënt ingezet en de initiatieven dragen bij aan een betere kwaliteit van jeugdhulp in de regio. Neem voor meer informatie over De Haven contact op met Lotte Diepeveen en voor De Wissel met Imre Mulder. Of bel naar 071 - 57 686 37.

Hoofdkantoor Leiderdorp

 • Hoofdstraat 1-3
 • 2351 AA
 • Leiderdorp
 • phone071 - 57 686 37

Groepsbegeleiding Leiden

 • Gabriël Metzustraat 4
 • 2316 AJ
 • Leiden
 • phone071 - 73 704 01

Overige regio’s

 • phoneAlkmaar: 06 – 15 41 07 58
 • phoneAmsterdam: 06 - 43 49 38 32
 • phoneHaarlemmermeer: 06 – 30 18 85 72
 • phoneUtrecht: 06 – 22 89 28 35