Werkwijze

Hoe gaan we bij Inzowijs eigenlijk te werk bij aanvang van een thuisbegeleiding? Op deze pagina leest u hier meer over van aanmelding tot gezinsplan.

Aanmelden en intakegesprek

Tijdens de telefonische aanmelding bespreken we de hulpvraag. Daarna plannen we een intakegesprek in met u als ouder(s)/verzorger(s) en indien mogelijk uw kind. Hierbij gaan we dieper in op uw vragen en bekijken we wat Inzowijs voor het gezin kan betekenen. We bepalen met elkaar het einddoel van onze begeleiding en wat er nodig is om dit te behalen. Na de intake ontvangt u een overeenkomst. Bent u akkoord? Dan gaan wij op zoek naar een passende, enthousiaste begeleider.

Afstemmingsgesprek en gezinsplan

Na zes tot acht begeleidingsmomenten vindt er bij u thuis of op ons kantoor een afstemmingsgesprek plaats. Samen met de zorgcoördinator, begeleider, uw kind en indien gewenst andere betrokkenen maken we de doelen concreet en stellen we een gezinsplan op. Dit document vormt de basis voor de begeleiding en evalueren we regelmatig.

Goed om te weten

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Inzowijs werkt met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is sinds 1 juli 2013 verplicht voor professionals in de zorg. Hier gaan wij ten allen tijde professioneel mee om en we bespreken mogelijke zorgen altijd eerst met u als ouder(s)/verzorger(s).

Verwijsindex risicojongeren (VIR)

Inzowijs is vanuit de Wet op de jeugdzorg verplicht om te werken met de verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin jeugdzorg- of onderwijsprofessionals aangeven dat zij betrokken zijn bij de zorg van uw zoon of dochter. Het doel van deze index is om de bij het gezin betrokken deskundigen met elkaar in contact te brengen voor een optimale samenwerking. Wij informeren u hier vanzelfsprekend over.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het bovenstaande? Neem dan contact met ons op via info@inzowijs.nl of 071 - 57 686 37.

Hoofdkantoor Leiderdorp

 • Hoofdstraat 1-3
 • 2351 AA
 • Leiderdorp
 • phone071 - 57 686 37

Groepsbegeleiding Leiden

 • Gabriël Metzustraat 4
 • 2316 AJ
 • Leiden
 • phone071 - 73 704 01

Overige regio’s

 • phoneAlkmaar: 06 – 15 41 07 58
 • phoneAmsterdam: 071 - 57 686 37
 • phoneHaarlemmermeer: 06 – 43 49 38 32
 • phoneUtrecht: 06 – 22 89 28 35