Werkwijze

Van aanmelding tot begeleidingsplan: hoe gaan we bij Inzowijs te werk? Op deze pagina leest u hier meer over.

Aanmelden en intakegesprek

Tijdens de telefonische aanmelding bespreken we de hulpvraag. Daarna plannen we een intakegesprek in met u als ouder(s) of verzorger(s) en indien mogelijk met uw kind. Hierbij gaan we dieper in op uw vragen en bekijken we wat Inzowijs voor het gezin kan betekenen. We bepalen met elkaar het einddoel van onze begeleiding en wat er nodig is om dit te behalen. Na de intake ontvangt u een overeenkomst. Bent u akkoord? Dan gaan wij op zoek naar een passende, enthousiaste begeleider.

Evaluatiegesprek en begeleidingsplan

Na zes tot acht begeleidingsmomenten vindt er bij u thuis een evaluatiegesprek plaats. Samen met de zorgcoördinator, begeleider, uw kind en (indien gewenst) andere betrokkenen maken we de doelen concreet en stellen we een begeleidingsplan op. Dit document vormt de basis voor de begeleiding en evalueren we regelmatig.

Goed om te weten

Zorgen om uw kind

Wanneer we ons zorgen maken over uw kind en/of gezin, dan bespreken we dit altijd eerst met u als ouder(s) of verzorger(s). Als deze signalen gaan over vermoedens van onveiligheid, gebruiken we hiervoor het stappenplan van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is sinds 1 juli 2013 verplicht voor professionals in de jeugdhulp. 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Ook hanteren wij de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn opgesteld door de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO en ondersteunen jeugdhulpprofessionals in het dagelijkse werk. Ze bieden onderbouwde aanbevelingen en handige tools op basis van wetenschap, praktijk- én ervaringskennis.

Verwijsindex

Inzowijs is vanuit de Wet op de jeugdzorg verplicht om te werken met de Verwijsindex. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin jeugdzorg- of onderwijsprofessionals aangeven dat zij betrokken zijn bij de zorg van uw zoon of dochter. Wij registreren hierin elke jongere tot 23 jaar die bij ons wordt aangemeld. Het doel van de index is om de bij het gezin betrokken deskundigen met elkaar in contact te brengen voor een optimale samenwerking.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het bovenstaande? Neem dan contact met ons op via info@inzowijs.nl of 071 - 57 686 37.

Hoofdkantoor Leiderdorp

 • Hoofdstraat 1-3
 • 2351 AA
 • Leiderdorp
 • phone071 - 57 686 37

Groepsbegeleiding Leiden

 • Gabriël Metzustraat 4
 • 2316 AJ
 • Leiden
 • phone071 - 73 704 01

Overige regio’s

 • phoneAlkmaar: 06 – 15 41 07 58
 • phoneAmsterdam: 06 – 15 41 07 58
 • phoneHaarlemmermeer: 06 - 12 56 16 70
 • phoneUtrecht: 06 – 22 89 28 35