Coronavirus

Coronavirus

Op deze pagina informeren wij u over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus. Daarnaast ontvangen ouders, verzorgers, scholen en collega's een persoonlijke e-mail bij nieuwe, voor hen relevante ontwikkelingen. Ons belangrijkste doel is en blijft: de continuïteit van zorg aan 'onze' kinderen en jongeren. We doen wat we kunnen om u als team te ondersteunen!

Maatregelen rondom onze begeleidingen

 • Thuisbegeleiding: de fysieke thuisbegeleidingen vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Uiteraard in overleg met alle betrokkenen én wanneer iedereen klachtenvrij is. Dit geldt ook voor eventuele huisgenoten of gezinsleden. Een combinatie van online en face-to-face begeleiding is ook denkbaar wanneer dit goed werkt. Bij (milde) klachten kiezen we altijd voor online ondersteuning. 
 • Groepsbegeleiding: onze locatie in Leiden is geopend voor overbruggingszorg en groepsbegeleiding. We houden ook hier vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM en NJi aan. Ouders en verzorgers worden bij eventuele veranderingen persoonlijk geïnformeerd door coördinatoren Eva Lammens, Imre Mulder en Jette Gaasbeek.
 • Schoolbegeleiding: de schoolbegeleidingen zijn weer van start gegaan. We houden er uiteraard rekening mee dat scholen zelf de afweging maken of ze wel of geen begeleiders in de klas willen toelaten. In het laatste geval kijken we in overleg met alle betrokkenen naar alternatieve mogelijkheden.
 • Wijsdagen: de Wijsdagen voor jongeren vinden fysiek plaats, maar in aangepaste vorm en met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. 

Kan de begeleiding wel of niet doorgaan?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In de jeugdzorg zijn beschermende maatregelen slechts nodig bij uitzondering. De begeleider en de zorgcoördinator bekijken samen en aan de hand van de richtlijnen van het NJi of het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel nodig is. Wij stellen medische mondkapjes aan onze collega's beschikbaar.

Hoofdkantoor Leiderdorp

 • Hoofdstraat 1-3
 • 2351 AA
 • Leiderdorp
 • phone071 - 57 686 37

Groepsbegeleiding Leiden

 • Gabriël Metzustraat 4
 • 2316 AJ
 • Leiden
 • phone071 - 73 704 01

Overige regio’s

 • phoneAlkmaar: 06 – 15 41 07 58
 • phoneAmsterdam: 06 – 15 41 07 58
 • phoneHaarlemmermeer: 06 - 12 56 16 70
 • phoneUtrecht: 06 – 22 89 28 35