Klachtenreglement

Inzowijs stelt alles in het werk om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat deze ontevredenheid niet blijft voortbestaan en vragen u contact op te nemen met Inzowijs, zodat wij iets kunnen doen aan uw onvrede. Zo werken we samen aan het verbeteren van de zorgverlening.

Heeft u een klacht over uw begeleider?

Indien uw klacht de begeleider van uw kind betreft, verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw zorgcoördinator. Hij of zij zal uw klacht met uw begeleider bespreken. Indien er geen verbetering optreedt, wordt in overleg met u gezocht naar een oplossing.

Heeft u een klacht over uw zorgcoördinator?

Indien u niet tevreden bent over uw zorgcoördinator, verzoeken wij u contact op te nemen met de vestigingsmanager, de heer Hans Hensen, Hoofdstraat 1-3, 2351 AA Leiderdorp.
Telefoon: 06 - 13 23 69 64
E-mail: h.hensen@inzowijs.nl

Heeft u een klacht over de facturering?

Heeft u een klacht over de facturering, dan wordt u verzocht dit met uw zorgcoördinator te bespreken. Hij of zij zal in overleg treden met de financiële administratie en een terugkoppeling naar u verzorgen.

Heeft u een klacht over de werkwijze van Inzowijs?

Indien uw klacht de werkwijze van Inzowijs betreft, verzoeken wij u contact op te nemen met de kwaliteitscoördinator (Annelies Jansen). Zij zal u de werkwijze van Inzowijs toelichten en uw vragen daaromtrent beantwoorden.

Klachtenformulier

Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan wordt u verzocht uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de directie middels het klachtenformulier. Anonieme klachten kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Wij zullen in overleg met u zo spoedig mogelijk tot een oplossing komen. U ontvangt van ons binnen twee weken een schriftelijke reactie op uw klacht of een bevestiging van wat is afgesproken om de klacht op te lossen. 

Klachtenreglement en -formulier

Het Klachtenreglement Inzowijs kunt u hieronder downloaden. Indien u een officiële klacht wilt indienen, kunt u het klachtenformulier gebruiken. U dient dit op te sturen naar Inzowijs, t.a.v. H. Hensen, Hoofdstraat 1-3, 2351 AA Leiderdorp.

file_download Klachtenreglement
file_download Klachtenformulier

Klachtencommissie Inzowijs

Mocht uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van Inzowijs. Voorwaarde is dat u uw bezwaren eerst schriftelijk aan ons kantoor heeft voorgelegd. De weg naar de externe klachtencommissie staat ook open indien ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd. De Klachtencommissie bestaat uit Edith van Vulpen, Christa van der Born en Irma van Oostveen. Uw klacht kunt u schriftelijk richten aan: Klachtencommissie Inzowijs, t.a.v. mevrouw E. van Vulpen, Lage Morsweg 102, 2332 XE Leiden. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, een specifieke omschrijving van de klacht en de tot dan toe gevolgde interne procedure met de daaruit gevolgde uitkomst. 


Het Klachtenreglement Klachtencommissie kunt u hieronder downloaden.

Hoofdkantoor Leiderdorp

 • Hoofdstraat 1-3
 • 2351 AA
 • Leiderdorp
 • phone 071 - 57 686 37

Groepsbegeleiding Leiden

 • Gabriël Metzustraat 4
 • 2316 AJ
 • Leiden
 • phone 071 - 73 704 01

Overige regio’s

 • phone Alkmaar: 06 - 82 53 71 94
 • phone Amsterdam: 06 - 82 53 71 94
 • phone Haarlemmermeer: 071 - 57 686 37
 • phone Utrecht: 06 – 22 89 28 35