Haven71

Sinds 2017 werken wij nauw samen met de Leo Kannerschool Speciaal Onderwijs (SO) in Oegstgeest. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen van ongeveer vier tot dertien jaar met een autismespectrumstoornis . Door het succes van 'Haven71' zijn we daarna nog zo’n mooi project gestart op het Leo Kannercollege voor voortgezet speciaal onderwijs. Benieuwd? Lees er op deze pagina meer over.

De Haven

Een vast team van begeleiders is fulltime op de SO-afdeling van de Leo Kannerschool aanwezig in de zogenoemde Haven. Dit is een plek waar leerlingen met autisme begeleiding krijgen en aan persoonlijke doelen werken. Denk aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, emotieregulatie en leren samenwerken. Naast deze korte begeleidingstrajecten staan de Inzowijzers klaar voor ad hoc-ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer een kind overprikkeld, boos of verdrietig is of om een andere reden even rust nodig heeft.

De Wissel

Het Leo Kannercollege is een van de VSO-locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep in Leiden. Ook hier hebben alle leerlingen een diagnose in het autismespectrum. Een groep van drie enthousiaste en ervaren begeleiders werkt bij de Wissel; de naam van een lokaal waarin het mogelijk is voor een leerling om zich terug te trekken bij overprikkeling of een boze bui. Ook vindt hier ondersteuning plaats tijdens bijvoorbeeld leswisselingen, vrije momenten of pauzes waarbij vooral aandacht uitgaat naar het vergroten van de sociale vaardigheden. Het doel van de Wissel is om schooluitval bij leerlingen te voorkomen en dat werkt ontzettend goed!

Meer informatie

Zowel de scholen als de gemeenten in Holland Rijnland zijn erg enthousiast over deze intensieve samenwerking. De begeleiding wordt snel en efficiënt ingezet en de initiatieven dragen bij aan een betere kwaliteit van jeugdhulp in de regio. Neem voor meer informatie over de Haven contact op met Lonneke Dijkstra en voor de Wissel met Esra Inaç. Of bel naar 071 - 57 686 37. Meer zien over de Haven? Bekijk hiernaast de eerste aflevering uit de documentaire van Jan Stap Film, vanaf minuut 13:53 wordt ons project in beeld gebracht.