Over vijf jaar werkt iedereen met de netwerktheorie

De DSM is inmiddels bij iedereen bekend. Je werkt ermee of kent in ieder geval veel van de beschreven stoornissen. Maar hoe zinvol is de DSM-bril als je kijkt naar psychische klachten? De netwerktheorie zegt van niet.

De netwerktheorie is een veelbelovende nieuwe theorie waarbij klachten in relatie tot elkaar worden gezien in plaats van afzonderlijke stoornissen. Bijvoorbeeld: je bent vermoeid dus dan ga je meer piekeren en word je meer somber en dan ga je weer slechter slapen en word je meer moe enz. 
De netwerktheorie brengt al deze kenmerken in kaart met prachtige computermodellen. Op basis hiervan is al veel inzicht vergaard over psychische klachten en hoe het komt dat sommige mensen wel en andere mensen geen psychische klachten ontwikkelen. Wil je meer horen over deze theorie en weten waarom wij hopen dat iedereen over vijf jaar op deze manier kijkt? Kom dan naar de training: over vijf jaar werkt iedereen met de netwerktheorie

 

Wat je krijgt:

  • Theoretische achtergrond over de netwerktheorie. 
  • Inzicht in de meerwaarde van het kijken door de 'netwerktheoriebril'.

 

Voor wie: 

Een MUST voor collega's die in de afrondende fase van hun studie zitten of onlangs het werkveld zijn ingestapt. Uiteraard toegankelijk voor iedereen binnen Inzowijs die geïnteresseerd is. 

 

Trainers:

Annemarie Wilschut, Orthopedagoog-Generalist NVO, EMDR therapeut VEN io, geschoold in systemisch werken en ACT. Werkzaam bij Praktijk Mees, vrijgevestigde praktijk voor basisGGZ.

Geerte Vijverberg, Registerpsycholoog NIP/Kinder en Jeugd, Cognitief Gedragstherapeut VGCT en EMDR therapeut VEN. Werkzaam bij Praktijk Mees, vrijgevestigde praktijk voor basisGGZ.

 

Kosten:-

Accreditatiepunten: -

Toetsing:-

Certificaat:-

Wij hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar, vol = vol. Wij streven ernaar binnen één week je aanmelding via de mail te bevestigen. Indien je onverhoopt niet kan deelnemen aan de training horen wij dit graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk één week voorafgaand aan de training via opleiding@inzowijs.nl. 

 

Privacyverklaring