Rapporteren kan je leren

Na het geven van begeleiding is het belangrijk om hierover te rapporteren in Qurentis. Op deze manier is voor zowel ouders als zorgcoördinatoren inzichtelijk hoe het gaat in de begeleiding.

Wij vinden het belangrijk om hier open en transparant over te communiceren naar ouders, maar wat verwachten wij dan precies van jou als begeleider? Welke zaken rapporteer je in Qurentis en wat koppel je liever (eerst) mondeling terug? Soms kan dit best lastig zijn, omdat er zich een incident in de begeleiding heeft voorgedaan of omdat je merkt dat ouders het moeilijk vinden dit terug te horen. Om jullie hier meer handvatten voor te geven organiseert WIJS de training “Rapporteren kan je leren.”

Wat je krijgt:

  • Kort en bondig te rapporteren over de begeleiding in Qurentis;
  • Een juiste inschatting te maken tussen wat je in de rapportage noteert en wat mondeling teruggekoppeld moet worden;
  • Incidenten die plaatsvinden in de begeleiding op professionele wijze terug te koppelen aan ouders en zorgcoördinator;
  • Kan jij tijdens een 1Gezin1Plan overleg goed verwoorden op welke wijze jij in de begeleiding aan de doelen van het kind / de jongere werkt.

Voor wie:

Startende begeleiders die behoefte hebben aan duidelijke verwachtingen rondom het rapporteren over de begeleiding. 

Trainers:

Zorgcoördinatoren Inzowijs

Kosten -
Accreditatiepunten -
Toetsing -
Certificaat -

Wij hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar, vol = vol. Wij streven er naar binnen één week je aanmelding via de mail te bevestigen. Indien je onverhoopt niet kan deelnemen aan de training horen wij dit graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk één week voorafgaand aan de training via opleiding@inzowijs.nl. 

Privacyverklaring