Uitleg bij computer

Trainingen

DSM 5

WIJS biedt de training ‘DSM 5’ in samenwerking met Praktijk Mees aan. DSM is de afkorting van ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Dit handboek wordt voortdurend herzien en sinds 1 januari 2017 is de DSM 5 van kracht.

Bekijk training

Emotieregulatie bij boze kinderen

Heb je een kind in begeleiding dat vaak boos is? Wil je meer weten over het idee van emotieregulatie? Wil je werken aan emotieregulatie in je begeleiding en wil je praktische handvatten?

Bekijk training

Kindermishandeling

In Nederland komen jaarlijks naar schatting 120.000 tot 160.000 kinderen thuis in aanraking met kindermishandeling. Aan dit geweld overlijden gemiddeld 50 tot 80 kinderen. Het is essentieel voor al deze kinderen dat mensen in hun nabije omgeving dit opmerken en er iets mee doen!

Bekijk training

Oplossingsgericht werken - praktische handvatten in de begeleiding

Inzowijs werkt volgens uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie. Dit betekent dat wij de (persoonlijke) ontwikkeling van cliënten zodanig stimuleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Er wordt gewerkt met concrete en haalbare doelen voor zowel de cliënt als het gezin.

Bekijk training

Preventie van pesten

Preventie van pesten is een interactieve training waarbij je leert hoe jij om kunt gaan met pestgedrag en met name hoe jij pestgedrag kunt voorkomen in je werk met kinderen.

Bekijk training

Rapporteren kan je leren

Na het geven van begeleiding is het belangrijk om hierover te rapporteren in Qurentis. Op deze manier is voor zowel ouders als zorgcoördinatoren inzichtelijk hoe het gaat in de begeleiding.

Bekijk training

WegWIJS in Therapieland

WIJS biedt de training ‘WegWIJS in therapieland' in samenwerking met Praktijk Mees aan. Tijdens deze training leer je meer over de verschillende therapiestromingen in Nederland.

Bekijk training