Noodnummer

Als elke seconde telt, bel 112!

Bel in geval van een spoedeisende of levensbedreigende situatie altijd 112. Neem voor andere, minder urgente medische hulp contact op met de dichtstbijzijnde huisarts(enpost).

Contact met jouw zorgcoördinator

Ben je begeleider van Inzowijs en heb je een vraag of probleem waarover je wilt sparren? Neem dan op werkdagen tussen 8.45 uur en 17.15 uur contact op met jouw zorgcoördinator. Dit kan via zijn of haar persoonlijke mobiele nummer of bel het hoofdkantoor op 071 - 576 86 37. Spreek buiten kantooruren een voicemailbericht in of stuur een WhatsApp.

Het noodnummer van Inzowijs

Speciaal voor jou als begeleider is het noodnummer 06 - 34 59 35 46 in het leven geroepen. Let op: dit betreft geen crisisdienst. Je belt dit nummer buiten kantoortijden en wanneer:

  • zich een (nood)situatie, anders dan beschreven bij ‘Als elke seconde telt’, voordoet binnen een gezin en jij hier als begeleider bij betrokken bent. Omdat het incident binnen de begeleidingstijd plaatsvindt of het gezin jou hier op een andere manier bij betrekt.
  • je inschat dat dit niet kan wachten tot de volgende werkdag.
  • jij zo snel mogelijk met een collega van Inzowijs wilt overleggen over deze (nood)situatie.
  • je twijfelt, dan mag je altijd gebruikmaken van dit nummer.