Voor scholen

Inzowijs biedt zowel in als buiten de klas doelgerichte één-op-één begeleiding aan kinderen die stagneren in hun ontwikkeling op school. Dit betreft bijvoorbeeld jongeren met psychische of gedragsmatige problematiek, zoals ADHD of autisme, kinderen met een licht verstandelijke beperking of waarbij sprake is van faalangst, hoogbegaafdheid of overvraging. We zijn actief in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland, Noord-Holland en Utrecht. Ontdek op deze pagina wat wij voor jouw school kunnen betekenen.

Waar kun je Inzowijs voor inzetten?

Wij bieden individuele schoolbegeleiding die zich bijvoorbeeld richt op:

  • Emotieregulatie: herkennen en benoemen van emoties, nemen van een time-out, vergroten van oplossingsvaardigheden en leren aangeven van eigen wensen.
  • Sociale vaardigheden: contact maken met klasgenoten, onderhouden van vriendschappen, leren afstemmen, problemen oplossen en samen spelen.
  • Schoolse vaardigheden: hoe stel je een vraag, hoe houd je overzicht over je schoolwerk, hoe maak je een stappenplan en het verbeteren van taakaanpak.
  • Shadowbegeleiding: bijvoorbeeld ter overbrugging naar het speciaal onderwijs.

Wie zijn onze begeleiders?

Wij werken met enthousiaste schoolbegeleiders die een sociale hbo- of wo-studie tot jeugdzorgwerker, psycholoog of pedagoog volgen of deze net hebben afgerond. Deze collega’s worden gecoacht door een ervaren zorgcoördinator en hij of zij is jouw directe aanspreekpunt bij Inzowijs. Wel zo overzichtelijk.

Meer informatie

Goed om te weten is dat onze jeugdzorg wordt vergoed door een onderwijs- en zorgschoolarrangement. Ben je schooldirecteur of intern begeleider en wil je met ons sparren? We denken heel graag met je mee! Neem contact op via 071 - 57 686 37 of meld direct een casus aan bij regio Haaglanden, Holland Rijnland, Noord-Holland of Utrecht.

Bekijk ook:

Schoolbegeleiding
Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas.…
Toren71
In 2022 zijn we een nieuw project gestart op het Leo Kanner VSO in Oegstgeest. We geven hier één-op-één ondersteuning op school aan jongeren van twaalf tot zestien jaar met een…