Schoolbegeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking, faalangst of overvraging. Samen met een bevlogen Inzowijs-begeleider werkt de leerling aan doelen om de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Ook voor overbruggingszorg en hulpvragen bij jongere kinderen op de kinderopvang en bso kun je bij ons aankloppen. Lees meer over de regio’s waarin we actief zijn en hoe we bij Inzowijs werken.

Waarvoor kun je Inzowijs inzetten?
  • Sociale vaardigheden
  • Emotieregulatie
  • Overbruggingszorg
  • Schoolse vaardigheden
  • Shadowbegeleiding

Wat is onze werkwijze?

Aanmelding en intake

Tijdens een persoonlijk, telefonisch aanmeldgesprek bespreken wij de hulpvraag van jouw kind, cliënt of leerling en maken we een kennismaking- en intakegesprek op de school of opvanglocatie. Daarin gaan we dieper in op de hulpvraag en bekijken we wat Inzowijs voor de jongere kan betekenen. Hierna ontvangen de ouder(s) en/of verzorger(s) een overeenkomst. Na akkoord gaan wij op zoek naar een geschikte begeleider.

Samenwerking met gezin en school

Bij het maken van een begeleidingsplan sluiten we altijd aan bij het handelingsplan van de school. Daarbij vinden wij een goede samenwerking met alle betrokkenen heel belangrijk en zelfs een voorwaarde voor een succesvolle begeleiding. Met elkaar bepalen we waar en hoe we de ondersteuning inzetten. Dit kan als de situatie daarom vraagt ook online plaatsvinden.

Meer informatie

Inzowijs biedt schoolbegeleiding in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland, Noord-Holland en Utrecht. Bekijk de regiopagina van jouw keuze voor een uitgebreide uitleg over de vergoeding van onze zorg of meld direct een cliënt aan. Neem bij twijfel altijd even contact op, zodat we met je mee kunnen denken!

Bekijk ook:

Thuisbegeleiding
Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van…
Groepsbegeleiding
Op onze locatie in Leiden geven wij doelgerichte groepsbegeleiding aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar met lichte tot matig complexe problematiek. Denk hierbij aan ondersteuning bij…
Jongerenbegeleiding
Speciaal voor jongeren van 13 tot 18 jaar met lichte tot matig complexe problematiek organiseren wij regelmatig Wijsdagen. Dit unieke, laagdrempelige programma vindt plaats in en om onze groepslocatie in…