Voor verwijzers

Inzowijs biedt begeleiding aan een zo breed mogelijke groep kinderen en jongeren met lichte tot matig complexe problematiek. Deze ondersteuning is altijd doelgericht en vindt thuis, op school of op de groepslocatie plaats. Op deze pagina lees je alles wat je als verwijzer over onze organisatie wilt weten.

Wat doen wij eigenlijk?

Onze gemotiveerde hbo- en wo-opgeleide collega's ondersteunen jeugdigen onder andere bij het aanleren van sociale vaardigheden, emotieregulatie en/of het vergroten van de zelfredzaamheid. Het doel van elke begeleiding is dat het kind of de jongere zijn of haar talent en potentieel optimaal benut in de dagelijkse omgeving. Meer weten? Lees onze missie en visie.

Wat vinden we belangrijk?

Bij Inzowijs staat de hulpvraag van het kind centraal en is hij of zij mede-eigenaar van het plan dat we maken. De zorg die wij bieden is persoonlijk, laagdrempelig, flexibel en van hoge kwaliteit. Onze gemotiveerde begeleiders volgen een sociale hbo- of wo-studie tot social worker, (toegepast) psycholoog of (ortho)pedagoog of hebben deze net afgerond.

Hoe wordt onze zorg vergoed?

De zorg die wij bieden wordt vergoed via Zorg in Natura (ZIN), een schoolarrangement of het persoonsgebonden budget (pgb). Belangrijk is dat ouders of verzorgers voor ZIN beschikken over een geldige verwijzing, toeleiding of beschikking en voor het pgb over een toewijzing. Particulier aanmelden is ook mogelijk.

Meer informatie

Wil je een cliënt of leerling uit de regio Alkmaar, Den Haag, Haarlemmermeer, Leiden of Utrecht aanmelden? Mail direct naar aanmeldteam@inzowijs.nl of kijk op de contactpagina voor de telefoonnummers per regio. We denken graag creatief mee voor een plan op maat.