Voor verwijzers

Inzowijs biedt begeleiding aan een zo breed mogelijke groep kinderen en jongeren met lichte tot matig complexe problematiek. Deze ondersteuning is altijd doelgericht en vindt thuis, op school of op de groepslocatie plaats. Op deze pagina lees je alles wat je als verwijzer over onze organisatie wilt weten.

Wat doen wij eigenlijk?

Onze gemotiveerde hbo- en wo-opgeleide collega's ondersteunen jeugdigen onder andere bij het aanleren van sociale vaardigheden, emotieregulatie en/of het vergroten van de zelfredzaamheid. Het doel van elke begeleiding is dat het kind of de jongere zijn of haar talent en potentieel optimaal benut in de dagelijkse omgeving. Meer weten? Lees onze missie en visie.

Wat vinden we belangrijk?

Bij Inzowijs staat de hulpvraag van het kind centraal en is hij of zij mede-eigenaar van het plan dat we maken. De zorg die wij bieden is persoonlijk, laagdrempelig, flexibel en van hoge kwaliteit. Onze gemotiveerde begeleiders volgen een sociale hbo- of wo-studie tot social worker, (toegepast) psycholoog of (ortho)pedagoog of hebben deze net afgerond.

Hoe wordt onze zorg vergoed?

De zorg die wij bieden wordt vergoed via zorg in natura (ZIN), een schoolarrangement of het persoonsgebonden budget (pgb). Belangrijk is dat ouders en verzorgers voor ZIN beschikken over een geldige verwijzing, toeleiding of beschikking en voor een pgb over een pgb-toewijzing. Particulier aanmelden is ook mogelijk.

Meer informatie

Wil je een cliënt of leerling aanmelden? Dit kan door een e-mail te sturen naar team Haaglanden, Holland Rijnland, Noord-Holland of Utrecht. Op de contactpagina vind je ook de telefoonnummers per regio. We denken graag creatief mee voor een plan op maat. Wanneer je als verwijzer een kind of jongere aanmeldt, is het belangrijk dat ouder(s) en/of verzorger(s) hiervan op de hoogte is of zijn. 

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt het aanmeldproces bij Inzowijs?

Zodra je contact met ons zoekt, koppelen we je altijd zo snel mogelijk aan de aanmeldcoördinator van jouw regio. Hij of zij stemt de aanmelding inhoudelijk met je af om een inschatting te maken of Inzowijs de juiste hulp kan bieden. Indien nodig neemt de coördinator ook contact op met andere betrokkenen. Bij een passende hulpvraag verwerken wij de aanmelding en plannen we een intakegesprek met een of meerdere zorgcoördinatoren. Als we hierna met elkaar besluiten om de begeleiding op te starten, zoeken we een geschikte begeleider om de zorg uit te voeren.

Hoe lang duurt het voordat de begeleiding wordt opgestart?

Ons streven is altijd om de hulp zo snel mogelijk op te starten. Neem contact met ons op om te horen hoe lang dit in jouw regio duurt.