Missie en visie

Wij geloven in het unieke talent van kinderen, hun potentie om dit verder te ontwikkelen en te verwezenlijken, de positieve en onbevangen blik waarmee zij naar de toekomst kijken en hun creativiteit om voor elke situatie een oplossing te vinden.

Onze missie

Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren met een beperking die daar baat bij hebben, zodat zij hun talent en potentieel zo goed mogelijk benutten in de dagelijkse omgeving.

Onze visie

Te midden van alle jeugdhulpinstellingen, continue wijzigingen in de zorg en veranderingen van lokaal en nationaal beleid is er plek voor een organisatie als Inzowijs:

  • We zijn gespecialiseerd in laagdrempelige begeleiding voor kinderen en jongeren met lichte tot matig complexe problematiek.
  • We staan dichtbij de belevingswereld van kinderen en jongeren in hun thuis- of schoolomgeving.
  • Kinderen en jongeren zijn zoveel mogelijk eigenaar van hun plan en bij gesprekken aanwezig.
  • We zijn een jonge organisatie die staat voor snelheid en flexibiliteit. Wij werken zonder wachtlijst en koppelen de best passende collega aan het kind of de jongere.
  • Bij Inzowijs denken we in oplossingen en werken sprankelende, nieuwsgierige, sociale en creatieve collega’s samen om aan elke hulpvraag zo goed mogelijk invulling te geven. Zij zijn gemotiveerd om hun talent optimaal te benutten en wij bieden hen de praktijkervaring.
  • Inzowijs is dé springplank voor een verdere carrière binnen de zorg. Iedereen die bij ons werkt(e) is een ambassadeur en kan zijn of haar opgedane ervaring, kennis en kunde zo goed mogelijk inzetten in de jeugdzorg, in welke (toekomstige) rol dan ook.

Onze begeleiding

Wij helpen kinderen en jongeren met een beperking hun unieke talent en potentieel optimaal te ontwikkelen en in te zetten binnen hun dagelijkse omgeving. De manier waarop wij de begeleiding uitvoeren is persoonlijk, laagdrempelig en flexibel.

Persoonlijk

Er is sprake van goede communicatie en persoonlijke afstemming met het kind of de jongere en zijn of haar ouder(s) of verzorger(s), de collega(‘s) van Inzowijs en/of andere betrokkenen. Een goede klik met het kind of de jongere vinden wij heel belangrijk. Daarom zorgen wij voor de juiste match. Doordat we in alledaagse situaties ondersteuning bieden, weten we precies wat er speelt in het gezin en/of op school en wat de behoeften zijn.

Laagdrempelig

Inzowijs biedt op een gemakkelijke manier toegang tot begeleiding en geeft op een doelgerichte manier invulling aan de hulpvraag. Kleine stappen binnen de begeleiding maken voor kinderen en jongeren al een wereld van verschil. Wij zijn goed bereikbaar en onderhouden frequent contact met het kind of de jongere, ouder(s) of verzorger(s) en onderling. Onze lijnen met scholen, gemeenten en andere partijen zijn kort.

Flexibel

Onze begeleiding is flexibel en zoveel mogelijk op maat. We houden daarbij rekening met de hulpvraag, de plaats en tijd waar(op) de ondersteuning plaatsvindt. We schakelen snel en bouwen op of af als dit nodig is. We zijn in staat ons aan te passen aan een veranderende omgeving en zoeken continu naar manieren om onze zorg nog beter te maken.