Toren71

In 2022 zijn we een nieuw project gestart op het Leo Kanner VSO in Oegstgeest. We geven hier één-op-één ondersteuning op school aan jongeren van twaalf tot zestien jaar met een autismespectrumstoornis. Samen met deze leerlingen oefenen we situaties die zij nog moeilijk vinden. Of dit nu gaat om sociale vaardigheden, zelfstandigheid of emotieregulatie. Lees meer op deze pagina.

Wat doet Inzowijs?

Met een vast team van zes collega's begeleiden we gedurende de schoolweek verschillende leerlingen door de dag heen. Dit gaat om individuele shadowbegeleiding in de klas en op vrije momenten. Bijvoorbeeld tijdens pauzes, in praktijklessen koken, techniek of op weg naar de gymzaal. De begeleider is tijdens deze lessen of vrije momenten aanwezig en biedt nabijheid aan de leerling, ondersteunt bij het plannen en organiseren van het werk, helpt om op de juiste manier te reageren in situaties of bespreekt situaties na. Daarnaast draagt de begeleider zorg voor het maken van werkplannen en het contact met docenten. Het doel van de begeleiding is dat de leerling weer zelfstandig deel kan nemen aan de lessen.  

Meer informatie 

Dit project is net als de Haven en de Wissel een prachtig voorbeeld van jeugdhulp in het onderwijs. Wil je meer weten over Toren71? Stuur dan een e-mail naar Caitlin de le Cluse of bel haar op 071 - 57 686 37.