Projecten

Wat doet Inzowijs nog meer?

Toren71

In 2022 zijn we een nieuw project gestart op het Leo Kanner VSO in Oegstgeest! We geven hier één-op-één ondersteuning op school aan jongeren van twaalf tot zestien jaar met een autismespectrumstoornis. Samen met deze leerlingen oefenen we situaties die zij nog…

Perron71

In 2021 zijn we in Leiden gestart met onze naschoolse zorggroep Perron71. Hier begeleiden we kinderen en jongeren die overdag naar Mytylschool De Thermiek gaan. Zij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, verstandelijke en/of fysieke beperking. Lees alles…

Haven71

Sinds 2017 werken wij nauw samen met de Leo Kannerschool Speciaal Onderwijs (SO) in Oegstgeest. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen van ongeveer vier tot dertien jaar met een autismespectrumstoornis . Door het succes van 'Haven71' zijn we daarna nog zo’n mooi project…