Projecten

Wat doet Inzowijs nog meer?

De Wissel

Door het succes van de Haven op de Leo Kannerschool Speciaal Onderwijs (SO) zijn we daarna nog zo’n mooi project gestart in Leiden op het Leo Kannercollege voor voortgezet speciaal onderwijs. Dit is een van de VSO-locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep in Leiden. Ook…

De Haven

Sinds 2017 werken wij nauw samen met de Leo Kannerschool Speciaal Onderwijs (SO) in Oegstgeest. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen van ongeveer vier tot dertien jaar met een autismespectrumstoornis. Een vast team van Inzowijs-begeleiders is fulltime op de SO-afdeling van de Leo Kannerschool aanwezig…

Toren71

In 2022 zijn we een nieuw project gestart op het Leo Kanner VSO in Oegstgeest. We geven hier één-op-één ondersteuning op school aan jongeren van twaalf tot zestien jaar met een autismespectrumstoornis. Samen met deze leerlingen oefenen we situaties die zij nog moeilijk…

Perron71

In 2021 zijn we in Leiden gestart met onze naschoolse zorggroep Perron71. Hier begeleiden we kinderen en jongeren die overdag naar Mytylschool De Thermiek gaan. Zij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, verstandelijke en/of fysieke beperking. Lees alles…