Perron71

In 2021 zijn we in Leiden gestart met onze naschoolse zorggroep Perron71. Hier begeleiden we kinderen en jongeren die overdag naar Mytylschool De Thermiek gaan. Zij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, verstandelijke en/of fysieke beperking. Lees op deze pagina alles over dit bijzondere project.

Wie, wat, waar?

Van maandag- tot en met donderdagmiddag vangen wij in een klaslokaal van De Thermiek een aantal groepen op van 15.00 tot 18.00 uur (op woensdag vanaf 12.15 uur). Perron71 is een veilige plek waar leerlingen na schooltijd de dag op een rustige en gestructureerde manier voortzetten. Iedereen ontdekt, leert en groeit hier op zijn of haar eigen tempo! Het vaste team bestaat uit pedagogisch geschoolde begeleiders, verpleegkundigen en zorgcoördinatoren die allemaal door het vuur gaan voor deze fantastische doelgroep.

Begeleiding bij Perron71

Op deze naschoolse zorggroep van Inzowijs bieden wij:

  • ondersteuning bij gedrag en fysieke begeleiding;
  • een duidelijke structuur;
  • (medische) verzorging;
  • activiteiten aansluitend bij de interesse en binnen de mogelijkheden van het kind;
  • kortom, een fijne tussenstop op de reis van school naar huis!

Wat we allemaal doen op een dag

Het basisprogramma bestaat uit; eten, drinken, verzorging en (buiten)spelen. Dit geldt zowel voor lange als korte middagen. Daaromheen passen we het individuele programma aan op het kind en wat het nodig heeft als het gaat om in- en ontspanning. We spelen binnen vrij in de klas, werken met sensopatisch materiaal of doen creatieve activiteiten. Ook is er een snoezelruimte om te ontprikkelen of we gaan naar de gymzaal waar we rustig een luisterboek aanzetten, maar ook kunnen bouwen en dansen. Buiten vind je ons regelmatig op het activiteiten- of het ervaringsplein. Per kind stellen we een begeleidingsplan op waarbij we kijken hoe we hem of haar aanvullend kunnen stimuleren, aansluitend bij het energieniveau. Dit gaat om doelen op het gebied van sociale vaardigheden, emotieregulatie of zelfredzaamheid.

Meer informatie

Is jouw interesse gewekt en wil je als begeleider ervaring opdoen op deze dynamische werkplek? Check of er openstaande vacatures zijn of meld je aan voor de reservepool via perron71@inzowijs.nl. Ook als ouder, verzorger, school of verwijzer kun je natuurlijk jouw vragen stellen. Ons team geeft je zo snel mogelijk antwoord.

Veelgestelde vragen

Wat is de groepsomvang?

We hebben twee groepen bij Perron71. Beide groepen bestaan uit maximaal acht kinderen van (uitsluitend) De Thermiek, drie begeleiders, een overkoepelende verpleegkundige en een zorgcoördinator van Inzowijs. Soms is er een gezamenlijk programma, soms houden we de groepen apart.

Wat is de leeftijd van de kinderen?

De kinderen zijn vier tot achttien jaar oud en stromen bij ons uit zodra ze De Thermiek verlaten. In beide groepen zitten kinderen van uiteenlopende ontwikkelingsleeftijden bij elkaar.

Hoe verloopt de overgang naar Perron71?

Omdat wij het klaslokaal moeten aanpassen naar bso-setting, wachten de kinderen iets langer in de klas totdat wij hen ophalen. Het ophalen gebeurt op woensdag om 12.45 uur en op de overige dagen om 15.30 uur.

Hoe intensief is de zorg die jullie bieden?

We starten altijd met een eet- en drinkmoment en passen het middagprogramma aan op de mate van in- en ontspanning passend bij de behoeften van het kind. We zorgen altijd voor voldoende rustpunten.

Hoe zit het met studiedagen en vakanties?

Op studiedagen van De Thermiek zijn we niet geopend. Tijdens vakanties zijn we wel geopend van maandag tot en met donderdag. In de zomervakantie geldt dit alleen voor de eerste vier weken, tenzij anders aangegeven.