Voor ouders en verzorgers

Voordat je jouw kind bij ons aanmeldt wil je natuurlijk precies weten wat we doen! Ontdek op deze pagina de ins en outs over begeleiding bij Inzowijs.

Wat doet Inzowijs?

Heeft jouw kind hulp nodig bij het aanleren van sociale vaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid of het reguleren van emoties? Wij begeleiden kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek. Dit doen we individueel in de thuissituatie en op scholen, maar ook in groepsverband op onze locatie in Leiden. Altijd met als doel om uiteindelijk weer zonder onze hulp te kunnen functioneren in het dagelijks leven. We zijn werkzaam in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland, Noord-Holland en Utrecht.

Waarom kies je voor ons? We:

  • Werken uitsluitend met enthousiaste, gemotiveerde en hoogopgeleide begeleiders.
  • Bieden deze collega's persoonlijke coaching én trainingen aan om hun deskundigheid te bevorderen.
  • Zetten de hulpvraag van jouw kind centraal en maken hem of haar mede-eigenaar van het plan dat we samen opstellen.
  • Staan dichtbij jou als ouder of verzorger en bij de belevingswereld van jouw kind(eren). 
  • Vinden persoonlijk contact met je gezin en andere betrokkenen heel belangrijk en denken graag creatief mee over de invulling van de begeleiding.

Meer informatie

Bekijk het zorgaanbod op je gemak of surf naar de regiopagina van jouw keuze voor uitleg over vergoedingen. Hier lees je nog wat praktische informatie over Inzowijs. Wil je meer weten of even overleggen? Bel op werkdagen tussen 08.45 en 17.15 uur naar 071 - 57 686 37.

Bekijk ook:

Thuisbegeleiding
Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van…
Schoolbegeleiding
Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas.…
Groepsbegeleiding
Op onze locatie in Leiden geven wij doelgerichte groepsbegeleiding aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar met lichte tot matig complexe problematiek. Denk hierbij aan ondersteuning bij…
Jongerenbegeleiding
Speciaal voor jongeren van 13 tot 18 jaar met lichte tot matig complexe problematiek organiseren wij regelmatig Wijsdagen. Dit unieke, laagdrempelige programma vindt plaats in en om onze groepslocatie in…