Missie en visie

Missie (waar staan we voor):

Inzowijs is een betrokken en toegankelijke organisatie die resultaatgerichte begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De begeleiding heeft als doel om de (persoonlijke) ontwikkeling van onze cliënten zodanig te stimuleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Inzowijs geeft jonge zorgprofessionals (hbo- en wo-studenten en net-afgestudeerden) de kans om praktijkervaring op te doen door middel van een studiegerelateerde (bij)baan. De jonge professionals zijn enthousiast, flexibel en staan dichtbij de doelgroep.

Visie (waar gaan we voor):

Cliënten hebben behoefte aan laagdrempelige, flexibele, oplossings- en doelgerichte ondersteuning en aan succeservaringen. Inzowijs adviseert, ontlast en ondersteunt cliënten en hun directe omgeving op die plaatsen waar en momenten waarop dat nodig is; thuis, op school of in groepsverband.

Aan de hand van een gerichte hulpvraag bepalen we samen met de cliënt en ouders het einddoel van onze begeleiding en wat de cliënt en/of het gezin nodig heeft om dit te behalen. Om de draagkracht van het gezin te vergroten richten wij ons op drie pijlers:

1. Vergroten van vaardigheden cliënt (opdoen van succeservaringen)

2. Toerusten van ouders/verzorgers met bepaalde vaardigheden (bijv. d.m.v. gezinsbegeleiding)

3. Inzetten van de (leef)omgeving van de cliënt daar waar het een bijdrage kan leveren (school, sportvereniging, vrijetijdsbesteding)

Als ‘ geweldige werkgever’ vinden wij de inhoudelijke, professionele en persoonlijke ontwikkeling van jonge zorgprofessionals heel belangrijk. Wij stimuleren dit middels training, scholing en coaching. Wij hebben daarbij ook voldoende oog voor het sociale aspect van het werk, de contacten en binding als team onderling.

Hoofdkantoor Leiderdorp

 • Hoofdstraat 1-3
 • 2351 AA
 • Leiderdorp
 • phone071 - 57 686 37

Groepsbegeleiding Leiden

 • Gabriël Metzustraat 4
 • 2316 AJ
 • Leiden
 • phone071 - 73 704 01

Overige regio’s

 • phoneAlkmaar: 06 – 15 41 07 58
 • phoneAmsterdam: 071 - 57 686 37
 • phoneHaarlemmermeer: 071 - 57 686 37
 • phoneUtrecht: 06 – 22 89 28 35