Spoor030

In regio Utrecht werken wij voor verschillende casussen samen met jeugdzorgaanbieder Spoor030. Zij bieden buurtgerichte specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van de stad. Lees alles over deze partner.

Kind en gezin centraal

Er zijn teams actief in de wijken Binnenstad, Noordoost, Oost, Overvecht, Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen) en Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten). In een team werken meerdere expertises vanuit één plan samen om vragen van Utrechtse kinderen en jongeren te beantwoorden. Niet de procedures en processen staan daarbij centraal. maar het dagelijkse leven van het kind, de jongere en het gezin. 

Inzowijs als onderaannemer

Spoor030 werkt nauw samen met buurtteams, partners uit de basiszorg en onderaannemers als Inzowijs. Als jeugdzorgorganisatie bieden wij ondersteuning bij diverse cliëntaanvragen in Utrecht Oost. Aanmelding gaat altijd via Spoor030 middels een verwijzing van de huisarts, buurtteam of andere verwijzers binnen de jeugdwet. Bijvoorbeeld via een rechter, jeugdreclassering of jeugdbescherming.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op via info@inzowijs.nl of bekijk voor informatie over de werkwijze op de site www.spoor030.nl. Wanneer je zorg wilt afnemen in een ander deel van Utrecht, informeren wij je ook graag over de mogelijkheden.