Goed om te weten voordat we de zorg starten

Voordat we de zorg vanuit Inzowijs starten, vertellen we je als ouder of verzorger natuurlijk alles wat je hierover moet weten. Op deze pagina zetten we nog even een aantal praktische zaken voor je op een rijtje.

Zorgen om jouw kind

Wanneer we ons zorgen maken over jouw kind en/of gezin, vinden we het belangrijk om dit zo snel mogelijk met jou als ouder of verzorger te bespreken. Als deze signalen gaan over vermoedens van onveiligheid, gebruiken we hiervoor het stappenplan van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is sinds 1 juli 2013 verplicht voor professionals in de jeugdhulp. 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Ook hanteren wij de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn opgesteld door de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO en ondersteunen jeugdhulpprofessionals in het dagelijkse werk. Ze bieden onderbouwde aanbevelingen en handige tools op basis van wetenschap, praktijk- én ervaringskennis.

Verwijsindex

Inzowijs werkt, net als elke jeugdzorgorganisatie, met de Verwijsindex. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin jeugdzorg- of onderwijsprofessionals aangeven dat zij betrokken zijn bij de zorg van jouw kind. Wij registreren hierin elke jongere tot 23 jaar die bij ons wordt aangemeld. Het doel van de Verwijsindex is om de bij het gezin betrokken deskundigen met elkaar in contact te brengen voor een optimale samenwerking. Voor inhoudelijke afstemming met andere hulpverleners vragen wij altijd toestemming aan jou en/of jouw kind.