Klachten

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat deze onvrede niet blijft voortbestaan en vragen je contact met ons op te nemen. Dan kunnen we hier iets aan doen en samenwerken aan het verbeteren van de zorgverlening. 

Ik heb een klacht over…

  • De begeleider van mijn kind. Dan vragen wij je per telefoon of e-mail contact op te nemen met jouw zorgcoördinator. Hij of zij zal de klacht met de begeleider bespreken. Als er daarna geen verbetering komt, zoekt onze collega samen met jou naar een andere oplossing.
  • Mijn zorgcoördinator. Neem bij ontevredenheid over jouw zorgcoördinator contact op met onze directeur Edwin Bijsterveld. Dit kan schriftelijk, via 06 - 50 05 52 70 of per e-mail.
  • De facturering. Bespreek dit met jouw zorgcoördinator. Hij of zij gaat hierover in overleg met onze financiële administratie en koppelt het antwoord aan je terug.
  • De werkwijze van Inzowijs. Neem contact op met onze kwaliteitsadviseur Annelies Jansen. Dit kan via a.jansen@inzowijs.nl.

Klachtenformulier

Mocht je helaas toch niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw klacht, dan vragen wij je om deze officieel voor te leggen aan onze directie door het invullen van het klachtenformulier. Je kunt het formulier opsturen naar Inzowijs t.a.v. Edwin Bijsterveld, Hoofdstraat 1-3, 2351 AA in Leiderdorp. In overleg met jou proberen we zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen. Je ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie van ons of een bevestiging van hetgeen wij met jou hebben afgesproken. Een anonieme klacht nemen wij niet in behandeling. Meer informatie vind je in het klachtenreglement.

Klachtencommissie

Wanneer ook jouw officiële klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of wij niet binnen vier weken schriftelijk hebben gereageerd, kun je je wenden tot onze externe klachtencommissie. Deze bestaat uit Edith van Vulpen, Christa van der Born en Irma van Oostveen. Richt jouw schriftelijke klacht in dat geval aan: Klachtencommissie Inzowijs, t.a.v. Edith van Vulpen, Lage Morsweg 102, 2332 XE in Leiden. Vermeld hierin duidelijk jouw naam, adres, telefoonnummer, een specifieke omschrijving van de klacht, de tot dan toe gevolgde interne procedure en de daaruit volgende uitkomst. Lees meer in het klachtenreglement klachtencommissie.