Welkom bij Inzowijs Alkmaar!

Regio Alkmaar

We zijn in 2017 in regio Alkmaar gestart met één-op-één schoolbegeleidingen aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Denk aan kinderen met psychische of gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking, faalangst of die zich overvraagd voelen. We hebben een overeenkomst met de stichtingen Tabijn en Allente en werken nauw samen met andere scholen in de omgeving. Daarnaast bieden we inmiddels ook laagdrempelige thuisbegeleiding aan om jongeren te helpen bij het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid of sociale vaardigheden. Al onze begeleiders volg(d)en een relevante sociale hbo- of wo-opleiding en willen veel meer dan ‘graag met kinderen werken’. Lees meer over het aanbod en de vergoeding van onze zorg in deze mooie, noordelijke regio!

Esmey Merk Zorgcoördinator

Schoolbegeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking, faalangst of overvraging. Samen met een bevlogen Inzowijs-begeleider werkt de leerling aan doelen om de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Ook voor overbruggingszorg en hulpvragen bij jongere kinderen op de kinderopvang en bso kun je bij ons aankloppen.

Meer informatie

Thuisbegeleiding

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van een diagnose. Heeft jouw kind of cliënt een hulpvraag op het gebied van emotieregulatie, sociale vaardigheden en/of zelfredzaamheid? Onze gemotiveerde hbo- en wo-geschoolde begeleiders sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en ondersteunen bij het vergroten van praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Dit doen zij individueel en in de thuissituatie, tijdens het sporten, de vrijetijdsbesteding en digitaal als dat nodig is.

Meer informatie

Vergoedingen

De zorg die wij bieden in omgeving Alkmaar wordt bekostigd via het persoonsgebonden budget (pgb), zorg in natura (ZIN) of een schoolarrangement. In sommige gevallen is een combinatie van de laatste twee mogelijk. Voor financiering via pgb hebben ouders en verzorgers een pgb-toewijzing nodig en voor ZIN een geldige verwijzing, toeleiding of beschikking. Particulier aanmelden is overigens ook een optie. Neem voor meer informatie gerust contact op met een zorgcoördinator van regio Alkmaar. Je vindt de gegevens bovenaan deze pagina. Hij of zij helpt je graag verder!