Welkom bij Inzowijs Den Haag!

Regio Den Haag

Welkom op de pagina van Inzowijs Den Haag. Dit is een van de grootste regio’s waarin wij als jeugdzorgaanbieder actief zijn. Onze enthousiaste, creatieve begeleiders geven hier individuele begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. We zien veel cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS), maar worden ook ingeschakeld bij complexere problematiek. In de thuissituatie of op school begeleiden we kinderen en jongeren bij bijvoorbeeld emotieregulatie, het verbeteren van sociale of schoolse vaardigheden. Wist je dat… wij werken met studenten psychologie, pedagogiek en social work die minimaal in het derde jaar zitten of net zijn afgestudeerd? Bekijk het aanbod van Inzowijs in omgeving Den Haag en lees alles over de vergoeding van onze zorg.

Nina Aartman Zorgcoördinator

Schoolbegeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking, faalangst of overvraging. Samen met een bevlogen Inzowijs-begeleider werkt de leerling aan doelen om de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Ook voor overbruggingszorg en hulpvragen bij jongere kinderen op de kinderopvang en bso kun je bij ons aankloppen.

Meer informatie

Thuisbegeleiding

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van een diagnose. Heeft jouw kind of cliënt een hulpvraag op het gebied van emotieregulatie, sociale vaardigheden en/of zelfredzaamheid? Onze gemotiveerde hbo- en wo-geschoolde begeleiders sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en ondersteunen bij het vergroten van praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Dit doen zij individueel en in de thuissituatie, tijdens het sporten, de vrijetijdsbesteding en digitaal als dat nodig is.

Meer informatie

Jongerenbegeleiding

Speciaal voor jongeren van 13 tot 18 jaar met lichte tot matig complexe problematiek organiseren wij regelmatig Wijsdagen. Dit unieke, laagdrempelige programma vindt plaats in en om onze groepslocatie in Leiden. Nu tijdens weekenddagen, maar we denken ook na over een avond- en zomereditie. Ontdek meer over deze vorm van jongerenbegeleiding waarbij het verbeteren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid centraal staan.

Meer informatie

Vergoedingen 

De zorg die wij bieden in de regio Haaglanden wordt vergoed via zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (pgb). Ouders en verzorgers moeten hiervoor wel beschikken over achtereenvolgens een geldige verwijzing, toeleiding of beschikking of een pgb-toewijzing. Daarnaast is vergoeding via een schoolarrangement of particulier aanmelden mogelijk. Neem voor meer informatie gerust contact op met een zorgcoördinator van regio Den Haag. Je vindt de gegevens bovenaan deze pagina. Hij of zij helpt je graag verder!