Welkom bij Inzowijs Haarlemmermeer!

Regio Haarlemmermeer

Wat leuk dat je interesse hebt in Inzowijs Haarlemmermeer! In deze mooie Noord-Hollandse gemeente bieden wij doelgerichte, individuele begeleiding aan jeugdigen met uiteenlopende GGZ-problematiek, zoals autisme en ADHD. Onze enthousiaste hbo- en wo-collega’s ondersteunen op school bijvoorbeeld bij het verbeteren van de concentratie of de taakaanpak. Maar ze begeleiden ook bij het gezin thuis om de zelfredzaamheid van een kind of jongere te vergroten. In deze regio werken we samen met veel andere, betrokken hulpverleners. We zijn met name actief in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en omliggende dorpen. Bekijk het Inzowijs-aanbod in Haarlemmermeer en ontdek hoe onze zorg wordt vergoed.

Marloes Elsinga Zorgcoördinator

Thuisbegeleiding

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van een diagnose. Heeft jouw kind of cliënt een hulpvraag op het gebied van emotieregulatie, sociale vaardigheden en/of zelfredzaamheid? Onze gemotiveerde hbo- en wo-geschoolde begeleiders sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en ondersteunen bij het vergroten van praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Dit doen zij individueel en in de thuissituatie, tijdens het sporten, de vrijetijdsbesteding en digitaal als dat nodig is.

Meer informatie

Schoolbegeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking, faalangst of overvraging. Samen met een bevlogen Inzowijs-begeleider werkt de leerling aan doelen om de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Ook voor overbruggingszorg en hulpvragen bij jongere kinderen op de kinderopvang en bso kun je bij ons aankloppen.

Meer informatie

Vergoedingen

De zorg die wij bieden in Haarlemmermeer wordt vergoed door de gemeente via zorg in natura (ZIN), het persoonsgebonden budget (pgb) of een schoolarrangement. Belangrijk is dat ouders en verzorgers bij ZIN beschikken over een geldige verwijzing, toeleiding of beschikking en bij pgb over een pgb-toewijzing. Tot slot is particulier aanmelden ook een mogelijkheid. Neem voor meer informatie gerust contact op met een zorgcoördinator van regio Haarlemmermeer. Je vindt de gegevens bovenaan deze pagina. Hij of zij helpt je graag verder!