Welkom bij Inzowijs Noord-Holland!

Regio Noord-Holland

Wat leuk dat je interesse hebt in Inzowijs Noord-Holland! In deze mooie regio bieden wij sinds 2017 doelgerichte en individuele begeleiding aan jeugdigen met uiteenlopende GGZ-problematiek, zoals autisme en ADHD. Onze enthousiaste hbo- en wo-collega’s ondersteunen op school bijvoorbeeld bij het verbeteren van de concentratie of de taakaanpak. Maar ze begeleiden ook bij het gezin thuis om de zelfredzaamheid van een kind of jongere te vergroten. In deze omgeving werken we samen met veel andere, betrokken hulpverleners. We zijn met name actief in de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Haarlemmermeer. Bekijk het Inzowijs-aanbod in Noord-Holland en ontdek hoe onze zorg wordt vergoed.

Esmey Merk Zorgcoördinator
Marloes Elsinga Zorgcoördinator

Schoolbegeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking, faalangst of overvraging. Samen met een bevlogen Inzowijs-begeleider werkt de leerling aan doelen om de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Ook voor overbruggingszorg en hulpvragen bij jongere kinderen op de kinderopvang en bso kun je bij ons aankloppen.

Meer informatie

Thuisbegeleiding

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van een diagnose. Heeft jouw kind of cliënt een hulpvraag op het gebied van emotieregulatie, sociale vaardigheden en/of zelfredzaamheid? Onze gemotiveerde hbo- en wo-geschoolde begeleiders sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en ondersteunen bij het vergroten van praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Dit doen zij individueel en in de thuissituatie, tijdens het sporten, de vrijetijdsbesteding en digitaal als dat nodig is.

Meer informatie

Vergoedingen

De zorg die wij bieden in Noord-Holland wordt bekostigd via het persoonsgebonden budget (pgb), zorg in natura (ZIN) of een schoolarrangement. In sommige gevallen is een combinatie van de laatste twee mogelijk. Voor financiering via een pgb hebben ouders en verzorgers een pgb-toewijzing nodig en voor ZIN een geldige verwijzing, toeleiding of beschikking. Particulier aanmelden is overigens ook een optie. Neem voor meer informatie gerust contact op met een zorgcoördinator van regio Noord-Holland. Je vindt de gegevens bovenaan deze pagina. Hij of zij helpt je graag verder!