Welkom bij Inzowijs Utrecht!

Regio Utrecht

Welkom op de pagina van Inzowijs Utrecht. Ook in de prachtige Domstad bieden wij doelgerichte één-op-één begeleiding aan kinderen en jongeren. We ondersteunen cliënten met diverse hulpvragen en (eventuele) diagnoses, bijvoorbeeld bij autisme, hechtingsproblematiek, ADHD, een TOS of lvb. Dit doen we in de thuissituatie, op de (voor)school, het kinderdagverblijf en de middelbare school. Onze begeleiders werken met het kind of de jongere aan vaardigheden rondom zelfstandigheid, sociale interactie of emotieregulatie. We werken in deze regio fijn samen met jeugdzorgaanbieders KOOS en Spoor030 en pakken met elkaar uiteenlopende casussen op. Lees meer over ons zorgaanbod of de verschillende financieringsvormen in regio Utrecht.

Samantha Hoogervorst Teamassistent zorgcoördinatoren

Thuisbegeleiding

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van een diagnose. Heeft jouw kind of cliënt een hulpvraag op het gebied van emotieregulatie, sociale vaardigheden en/of zelfredzaamheid? Onze gemotiveerde hbo- en wo-geschoolde begeleiders sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en ondersteunen bij het vergroten van praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Dit doen zij individueel en in de thuissituatie, tijdens het sporten, de vrijetijdsbesteding en digitaal als dat nodig is.

Meer informatie

Schoolbegeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking, faalangst of overvraging. Samen met een bevlogen Inzowijs-begeleider werkt de leerling aan doelen om de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Ook voor overbruggingszorg en hulpvragen bij jongere kinderen op de kinderopvang en bso kun je bij ons aankloppen.

Meer informatie

Vergoedingen

De zorg die wij bieden in Utrecht wordt vergoed door middel van een schoolarrangement, het persoonsgebonden budget (pgb), vanuit KOOS of Spoor030. Voor een pgb is het van belang dat ouders en verzorgers in het bezit zijn van een pgb-toewijzing. Particulier aanmelden is overigens ook een optie. Neem voor meer informatie gerust contact op met een zorgcoördinator van regio Utrecht. Je vindt de gegevens bovenaan deze pagina. Hij of zij helpt je graag verder!