Een update vanuit Toren71

Toren71 is ons project op de Leo Kannerschool voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier krijgen verschillende leerlingen met een autismespectrumstoornis één-op-één begeleiding tijdens lessen en vrije momenten. Begin 2022 is dit initiatief gestart vanuit een samenwerking met de gemeente, de school en Inzowijs. We praten je graag even bij over hoe het er nu voorstaat.

Caitlin de le Cluse Zorgcoördinator

We groeien snel!

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om een stevig team neer te zetten en dat is gelukt: dagelijks zijn er drie enthousiaste begeleiders aanwezig op de school om diverse jongeren te ondersteunen. Dat aantal breidt zich ook steeds verder uit en is inmiddels al gegroeid van twee naar twaalf! Doordat we met het project op school aanwezig zijn, kunnen we vaak heel snel starten met de begeleiding en zijn de lijntjes met de docenten en orthopedagogen kort. Dit maakt dat we de leerlingen optimaal kunnen ondersteunen. 

Meer informatie

Wil je meer weten over Toren71? Lees er alles over of neem contact op met onze zorgcoördinator Caitlin de le Cluse.