De Haven

Sinds 2017 werken wij nauw samen met de Leo Kannerschool Speciaal Onderwijs (SO) in Oegstgeest. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen van ongeveer vier tot dertien jaar met een autismespectrumstoornis. Een vast team van Inzowijs-begeleiders is fulltime op de SO-afdeling van de Leo Kannerschool aanwezig in de zogenoemde Haven. Nieuwsgierig? Lees alle ins en outs.

De rol van Inzowijs

De Haven is een lokaal op de Leo Kannerschool waar leerlingen met autisme begeleiding krijgen en aan persoonlijke doelen werken. Denk aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, emotieregulatie en leren samenwerken. Naast deze korte begeleidingstrajecten staan de Inzowijzers klaar voor ad hoc-ondersteuning in dit lokaal, de klas of lekker buiten. Bijvoorbeeld wanneer een kind overprikkeld, boos of verdrietig is of om een andere reden even rust nodig heeft. 

Wat maakt dit project uniek?

Deze combinatie van ad hoc- en roosterbegeleiding is uniek. We plannen dus begeleidingen én spelen in op situaties die zich voordoen tijdens een schooldag. We merken vooral dat de kleine momenten van rust een grote impact hebben. Hierdoor kan het zijn dat een leerling zo'n dag een stuk beter volhoudt. Door te zorgen voor een collectief zorgaanbod in de school, voorkomen we een grote hoeveelheid individuele trajecten.

Meer informatie

Met ongeveer 60 begeleidingen per maand is dit een succesvol project dat bijdraagt aan inclusief onderwijs. En daar zijn we erg trots op! Wil je meer weten over de Haven? Stuur een e-mail naar Lonneke Dijkstra of bel naar 071 - 57 686 37. Bekijk hiernaast de eerste aflevering uit de documentaire van Jan Stap Film, vanaf minuut 13:53 wordt ons project in beeld gebracht.