Welkom bij Inzowijs Holland Rijnland!

Regio Holland Rijnland

In Holland Rijnland liggen de roots van Inzowijs. We zijn hier in 2006 begonnen als jeugdhulpaanbieder en ons hoofdkantoor bevindt zich in Leiderdorp. In deze regio begeleiden we kinderen en jongeren met lichte tot matig complexe GGZ-problematiek. Zowel thuis, op school, op onze groepslocatie en tijdens de Wijsdagen voor jongeren. De hulpvragen variëren van plannen en organiseren tot ondersteuning bij emotieregulatie, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Goed om te weten is dat onze bevlogen en betrokken begeleiders minimaal in het derde jaar van hun sociale hbo- of wo-studie zitten of nét klaar zijn. Wil je meer informatie over het Inzowijs-zorgaanbod of over vergoedingen? Lees dan snel verder!

Joëlle van Rijn Zorgcoördinator
Margot Heijjer Zorgcoördinator

Thuisbegeleiding

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met lichte tot matig complexe problematiek bieden wij doelgerichte thuisbegeleiding aan. Of er nu wel of geen sprake is van een diagnose. Heeft jouw kind of cliënt een hulpvraag op het gebied van emotieregulatie, sociale vaardigheden en/of zelfredzaamheid? Onze gemotiveerde hbo- en wo-geschoolde begeleiders sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en ondersteunen bij het vergroten van praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Dit doen zij individueel en in de thuissituatie, tijdens het sporten, de vrijetijdsbesteding en digitaal als dat nodig is.

Meer informatie

Schoolbegeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar die stagneren in hun ontwikkeling op school bieden wij laagdrempelige één-op-één begeleiding aan. In of buiten de klas. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking, faalangst of overvraging. Samen met een bevlogen Inzowijs-begeleider werkt de leerling aan doelen om de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Ook voor overbruggingszorg en hulpvragen bij jongere kinderen op de kinderopvang en bso kun je bij ons aankloppen.

Meer informatie

Groepsbegeleiding

Op onze locatie in Leiden geven wij doelgerichte groepsbegeleiding aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar met lichte tot matig complexe problematiek. Denk hierbij aan ondersteuning bij emotieregulatie, het vergroten van de zelfstandigheid en/of het verbeteren van sociale vaardigheden. Ook kun je bij Inzowijs terecht voor overbruggingszorg wanneer een kind niet naar school kan, wacht op behandeling of een passende onderwijsplek. Een enthousiast team van begeleiders zorgt voor een gestructureerd dagprogramma met enige keuzevrijheid. Kinderen doen in groepsverband vaardigheden op en brengen deze in de praktijk. 

Meer informatie

Jongerenbegeleiding

Speciaal voor jongeren van 13 tot 18 jaar met lichte tot matig complexe problematiek organiseren wij regelmatig Wijsdagen. Dit unieke, laagdrempelige programma vindt plaats in en om onze groepslocatie in Leiden. Nu tijdens weekenddagen, maar we denken ook na over een avond- en zomereditie. Ontdek meer over deze vorm van jongerenbegeleiding waarbij het verbeteren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid centraal staan.

Meer informatie

Vergoedingen

De zorg die wij in deze omgeving bieden, wordt door de meeste gemeenten in Holland Rijnland vergoed via zorg in natura (ZIN). Hiervoor hebben ouders en verzorgers een geldige verwijzing, toeleiding of beschikking nodig. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het persoonsgebonden budget (pgb), een schoolarrangement of om een particuliere aanmelding te doen. Neem voor meer informatie gerust contact op met een zorgcoördinator van regio Holland Rijnland. Je vindt de gegevens bovenaan deze pagina. Hij of zij helpt je graag verder!

Projecten

Perron71

In 2021 zijn we in Leiden gestart met onze naschoolse zorggroep Perron71. Hier begeleiden we kinderen en jongeren die overdag naar Mytylschool De Thermiek gaan. Zij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, verstandelijke en/of fysieke beperking. Lees alles…

Toren71

In 2022 zijn we een nieuw project gestart op het Leo Kanner VSO in Oegstgeest. We geven hier één-op-één ondersteuning op school aan jongeren van twaalf tot zestien jaar met een autismespectrumstoornis. Samen met deze leerlingen oefenen we situaties die zij nog moeilijk…

De Haven

Sinds 2017 werken wij nauw samen met de Leo Kannerschool Speciaal Onderwijs (SO) in Oegstgeest. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen van ongeveer vier tot dertien jaar met een autismespectrumstoornis. Een vast team van Inzowijs-begeleiders is fulltime op de SO-afdeling van de Leo Kannerschool aanwezig…